Zarząd SKN

W roku akademickim 2022/2023 skład Zarządu SKN Fizjoterapii WUM przedstawia się następująco:

 

Magdalena Kazińska - Przewodnicząca (magdalena.kazinska01@gmail.com) 

Barbara Gredecka - Zastępczyni przewodniczącej

Jakub Janiszewski - Wiceprzewodniczący

Kaja Czupryńska - Sekretarz (k.czuprynska@icloud.com 

Aleksandra Klimczak - Zastępca sekretarza

Patrycja Słodowska - Koordynatorka ds. Spotkań edukacyjnych (patrycja28052001@wp.pl )

Helena Zawilińska - Zastępczyni koordynatora ds. Spotkań Edukacyjnych  (helen.zawi@gmail.com)

Kacper Fik - Koordynator ds. Wolontariatu:(kacper_fik@wp.pl) 

Weronika Chmiel - Zastępca koordynatora ds. Wolontariatu (weronika.chmiel0301@gmail.com

Matylda Rataszewska - Koordynatorka ds. Badań Naukowych (matylda567@gamil.com)

Opiekunka Koła:

dr n. o zdr. Anna Daniluk - (anna.daniluk@wum.edu.pl)