O nas

     Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii działa przy Zakładzie Rehabilitacji oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Założycielem Koła, które powstało w 2003, jest 
dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski, który w latach 2003 - 2013 pełnił także funkcję Opiekuna Koła, a obecnie jest Prodziekanem ds. Oddziału Fizjoterapii II WL. Od 2013 roku Opiekunem Koła jest dr n. med. Anna Hadamus, przewodnicząca Koła w latach 2005 - 2007, od czasów studiów niezmiennie związana z Kołem. Funkcję przewodniczącego w latach 2015-2017 pełnił Paweł Jasiński, natomiast obecnie Koło działa pod przewodnictwem Katarzyny Wiśniewskiej.

W działalności Koła uczestniczą również: przewodnicząca Koła w latach 2008-2012 mgr Anna Mosiołek oraz nauczyciele akademiccy: dr Dariusz Boguszewski, dr Izabela Korabiewska, dr Sebastian Wójtowicz, mgr Magdalena Czajkowska oraz mgr Anna Ostaszewska.

    

     Ukoronowaniem pracy członków Koła jest coroczna Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Wiosna 

z Fizjoterapią, odbywająca się na wiosnę w Warszawie. Jego tematem przewodnim od kilku lat niezmiennie są Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji w Polsce i na świecie. Obecnie trwają przygotowania do XIII Wiosny 
z Fizjoterapią
.

      W poprzednim roku akademickim 2018/2019 zorganizowaliśmy także Sympozjum Naukowe "FizjoPiątek ze zdrowiem seksualnym".

     Jako koło zrzeszające wielu aktywnych naukowo studentów, uczestniczymy również w wielu konferencjach i kongresach naukowych. Jesteśmy także współorganizatorami odbywających się dwa razy w roku Interdyscyplinarnych Kongresów Naukowych.

     Studenckie Towarzystwo Naukowe sporządziło ranking Kół Naukowych, w którym w roku akademickim 2015/2016 SKN Fizjoterapii zajmuje 9 miejsce wśród 200 zarejestrowanych Kół.

     Zapraszamy Państawa do współpracy z Kołem i do uczestnictwa w Wiośnie z Fizjoterapią, a studentów i członków Koła do przygotowywania spotkań oraz czynnego udziału w pracy naukowej SKN!