O nas

      Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii działa przy Zakładzie Rehabilitacji Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Założycielem Koła, które powstało w 2003, jest dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski, prof. WUM, który w latach 2003 - 2013 pełnił także funkcję Opiekuna Koła, a obecnie jest Dziekanem Wydziału Medycznego. Od 2013 roku Opiekunem Koła jest dr n. o zdr. Anna Hadamus, przewodnicząca Koła w latach 2005 - 2007, od czasów studiów niezmiennie związana z Kołem. Funkcję Opiekuna SKN od roku akademickiego 2020/2021 pełni dr n. o zdr. Anna Daniluk, przewodnicząca koła w latach 2008-2012. Funkcję przewodniczącego w latach 2015-2017 pełnił Paweł Jasiński, w latach 2017-2019 Katarzyna Wiśniewska, od 2019 do 2021 pełniła Daria Czeczuk, od 2021 do 2022 pełniła Marta Kijo, natomiast obecnie Koło działa pod przewodnictwem Magdaleny Kazińskiej.

      W działalności Koła uczestniczą również: dr hab. Dariusz Boguszewski, dr Izabela Korabiewska, dr Sebastian Wójtowicz, mgr Aneta Bugalska, mgr Karolina Wiaderna, mgr Ewa Niemczyk oraz mgr Anna Ostaszewska.

         W tym roku akademickim tematem przewodnim spotkań są Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii. Kontynuowana i ciągle rozwijana jest działalność sekcji tematycznych (kinezyterapii, terapii manualnej z masażem, fizykoterapii, pedagogiki oraz nauk o kulturze fizycznej), zajmujących się pracą naukowo-badwczą.

     Ukoronowaniem pracy członków Koła jest coroczna Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Wiosna z Fizjoterapią, odbywająca się na wiosnę              w Warszawie. Jej tematem przewodnim do tej pory była szeroko pojęta rehabilitacja w geriatrii. Od pewnego czasu tematem są Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji, a tematem głównym XVI Wiosny z Fizjoterapią jest "Fizjoterapia w Sporcie".

      W roku akademickim 2018/2019 zorganizowaliśmy także Sympozjum Naukowe "FizjoPiątek ze zdrowiem seksualnym". Natomiast w roku akademickim 2019/2020 nasze koło we współpracy z Fundacją ,,Wspieramy Rozwój IP - Centrum Zdrowia Dziecka" zorganizowało charytatywne marsze nordic walking.

     Jako koło zrzeszające wielu aktywnych naukowo studentów, uczestniczymy również w wielu konferencjach i kongresach naukowych. Jesteśmy także współorganizatorami odbywających się dwa razy w roku Interdyscyplinarnych Kongresów Naukowych.

     Studenckie Towarzystwo Naukowe sporządziło ranking Kół Naukowych, w którym w roku akademickim 2015/2016 SKN Fizjoterapii zajmuje 9 miejsce wśród 200 zarejestrowanych Kół.

     Zapraszamy Państawa do współpracy z Kołem i do uczestnictwa w Wiośnie z Fizjoterapią, a studentów i członków Koła do przygotowywania spotkań oraz czynnego udziału w pracy naukowej SKN!