Kontakt

Oficjalny adres e-mail Koła: sknfizjoterapii@wum.edu.pl

 

 Katarzyna Wiśniewska - katarzyna.anna.wis@gmail.com

Przewodnicząca Koła

 

dr n. med. Anna Hadamus - anna.hadamus@wum.edu.pl 

Opiekun Koła od roku 2013

 

dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski dbialoszewski@wum.edu.pl

Opiekun Koła w latach 2003 - 2013

 

Współpracownicy Koła: 

dr n. k.f. Dariusz Boguszewski dboguszewski@wum.edu.pl 

mgr Anna Ostaszewska skn.pedagogika@gmail.com 

mgr Anna Mosiołek amosiolek@wum.edu.pl 

dr Izabela Korabiewska iza.korabiewska@op.pl

dr Sebastian Wójtowicz sebastian.wojtowicz100@gmail.com

 


 

Adres korespondencyjny:

Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii

II Wydziału Lekarskiego 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Księcia Trojdena 2c

02-109 Warszawa