FizjoPiątek ze Zdrowiem Seksualnym

Zapraszamy do śledzenia wydarzenia na facebook'u.

                     

Rejestracja


Program


Goście


Patronaty


Organizatorzy


Sponsor

Serdecznie zapraszamy na pierwsze sympozjum naukowe dotyczące roli fizjoterapii w aspekcie zdrowia seksualnego! W programie wykłady specjalistów w dziedzinie fizjoterapii ginekologicznej i urologicznej, wśród nich dr Bary Berghmans z Maastricht University, przewodniczący Oddziału IUGA ds. Rehabilitacji Dna Miednicy u Kobiet, członek Oddziału ICS ds. Międzynarodowych Kursów Edukacyjnych.


Sympozjum jest skierowane do grona medycznego: lekarzy, fizjoterapeutów, położnych, a także studentów ww. kierunków.