Publikacje

Prace oryginalne

Rok akademicki 2011/2012

 • Adamczyk J.G., Boguszewski D., Debrzak-Adamczyk I., Ochal A.Sprawność i aktywność ruchowa fizjoterapeutów. Zdrowie Publiczne, 2011, 121(4), 344-349; 6pkt. MNiSW
 • Boguszewski D., Socha M.: Influence of karate exercises on motor development in pre-school children, Journal of Combat Sports and Martial Arts, 2011, 2(2), 103-107
 • Boguszewski D., Pyt K., Adamczyk J.G.: Porównanie sprawności fizycznej 13-14-letnich dziewcząt uprawiających różne dyscypliny sportu. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku, 2011, nr 7; 121-123; 1 pkt. MNiSW
 • Boguszewski D., Matuszewski T., Poświata P., Oko B., Śledź J., Adamczyk J.G.: Charakterystyka uszkodzeń ciała występujących u mężczyzn uprawiających sporty siłowe. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku, 2011, nr 7; 158-161; 1 pkt.  MNiSW
 • Adamczyk JG, Awerczuk I, Boguszewski D. Wiedza fizjoterapeutów i rodziców na temat wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku, 2011, nr 7, 69-73; 1 pkt. MNiSW
 • Adamczyk JG, Kocyk S, Boguszewski D. Ocena wiedzy fizjoterapeutów na temat rehabilitacji seksualnej osób niepełnosprawnych. Seksuologia Polska, 2011, 9, 2, 69-75, 2 pkt. MNiSW.

 • Adamczyk JG, Polkowska M, Boguszewski D. The influence of exercises with elements of Sherborne Developmental Movement on the psychomotor development of children between first and second year of life. Antropomotoryka, 2011, 56: 85-90, 6 pkt. MNiSW.

 • Adamczyk JG, Kowalski P, Boguszewski D, Ochal A, Siewierski M. Attitudes toward the health of men that regularly occupy in a trainer hall. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 2012, nr 2, 138-145, 2 pkt. MNiSW.

 • Dariusz Białoszewski, Joanna Gotlib, Krystyna Kasperska, Anna Mosiołek. TRADITIONAL EDUCATION AND/OR DISTANCE LEARNING AS A CHALLENGE TO MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW - OPINIONS OF PHYSIOTHERAPY STUDENTS INTED2012 Proceedings. 6th International Technology, Education and Development Conference March 5th-7th, 2012 - Valencia, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López

 • Martínez, I. Candel Torres International Association of Technology, Education and Development IATED ISBN: 978-84-615-5563-5, Depósito Legal: V-630-2012, pp. 1645-1651.

 • Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski, Anna Mosiołek, Filip Dąbrowski. ANALYSIS OF OPINIONS OF STUDENTS AND TEACHERS OF MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW REGARDING E-LEARNING. INTED2012 Proceedings. 6th International Technology, Education and Development Conference March 5th-7th, 2012 - Valencia, Spain. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres International Association of Technology, Education and Development IATED ISBN: 978-84-615-5563-5, Depósito Legal: V-630-2012, pp. 5895-5902.

 • JOANNA GOTLIB, DARIUSZ BIAŁOSZEWSKI, ANNA MOSIOŁEK, FILIP DĄBROWSKI. Opinie studentów i nauczycieli akademickich kierunków medycznych na temat kształcenia przez Internet. Zdr Publ 2012;122(1):13-19.

 • Anna Słupik, Dariusz Białoszewski, Anna Mosiołek, Anna Mierzwińska, Ilona Wagner, Małgorzata Smoderek, Tomasz Wrona, Tadeusz Kowalewski. Effect of kinesiology taping application on movement reproducibility in shoulder joint”. Proceedings of XI Congress EFRR, Perspectives and controversial issues for research in rehabilitation May 26-28, 2011- Riva del Garda (Italy) –. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. 47(2), Suppl. 1 – June 2011

Rok akademicki 2010/2011

 • Boguszewski D., Domańska J., Adamczyk. Próba oceny toru środowiskowego jako elementu profilaktyki i korekcji wad stóp u dzieci. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku, 2011, nr 6, 63-67; 1 pkt. MNiSW
 • Adamczyk J., Kowalski P., Boguszewski D.: tosowanie diety i suplementacji przez mężczyzn regularnie ćwiczących na siłowni. Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku, 2011, nr 6, 107-111; 1 pkt. MNiSW
 • Boguszewski D., Niemczyk J., Adamczyk J.: Characteristics of injuries among young cross-country skiers. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 2011, nr 8, 109-114; 2 pkt. MNiSW
 • Adamczyk J.G., Brzezek-Żukowska K., Boguszewski D.:The Influence of Various Fitness Forms on the Reduction of the Adipose Tissue. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 2011, 3(3), 154-160; 6 pkt. MNiSW
 • Boguszewski D, Kerbaum K. Judo training as a means of reducing susceptibility to injury during falls. Medycyna Sportowa. Polish Journal of Sports Medicine, 2011, 27(3), 205-212; 6 pkt. MNiSW
 • Boguszewski D., Torzewska P.: Combat sports as a way to rehabilitation of disables people. Journal of Combat Sports and Martial Arts, 2011, 2(1), 1-6

Rok akademicki 2009/2010

 • Boguszewski D., Kwapisz E.Sports massage and local cryotherapy as a way to reduce negative effects of rapid weight loss among kickboxing contestants. Archives of Budo, 2010, vol. 6(1), 45-51; Impact Factor 0,488; 9 pkt. MNiSW
 • Adamczyk J., Debrzak-Adamczyk I.: Wiek mistrzostwa sportowego w biegu na 400 m przez płotki. Kultura Fizyczna; 2010, 5-8:10-15; 1 pkt. MNiSW

Rok akademicki 2007/2008

 • Anna Słupik, Michał Dwornik, Dariusz Białoszewski, Emilia Zych. Wpływ aplikacji kinesiotapingu na aktywność bioelektryczną mięśnia obszernego przyśrodkowego. Doniesienie wstępne. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2007; 6 (6): 644-651.
  6 pkt. RIF/d. KBN