Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii

Aktualności

Zarząd SKN na rok akademicki 2022/2023

W dniu 8.11.2022 odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie SKN Fizjoterapii, które poprowadziły Marta Kijo oraz Anna Antośkiewicz. 

Podczas spotkania został wybrany nowy zarząd, a tym samym dziewczyny przekazały swoje funkcje. 

Informujemy, iż nową przewodnicząca została Magdalena Kazińska, a jej zastępczynią Barbara Gredecka. Funkcje wiceprzewodniczącego otrzymał Jakub Janiszewski. Sekretarzem naszego koła została Kaja Czupryńska, a jej zastępczynią jest Aleksandra Klimczak. Team ds. spotkań edukacyjnych poprowadzi Patrycja Słodowska z pomocą Weroniki Dudek oraz Heleny Zawilińskiej. Kacper Fik został koordynatorem ds. wolontariatu, a jego zastępczynią Weronika Chmiel. W tym roku nasze koło również prowadzi badania naukowe, których koordynatorką została Matylda Rataszewska.

Życzymy pełnej efektów pracy w tym roku akademickim.

Zarząd SKN na rok akademicki 2021/2022

   W dniu 5 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie SKN Fizjoterapii, podczas którego został wybrany nowy zarząd na rok akademicki 2021/2022. Z przyjemnością informujemy, że nową przewodniczącą Koła została Marta Kijo, a jej zastępczynią Magdalena Kazińska. Na stanowisku wiceprzewodniczącej pozostała na kolejny rok Anna Antośkiewicz, a jej zastępczynią została Karolina Ostojska. Stanowisko sekretarza objełą Marta Patulska, której pomagać będzie zastępczyni Kaja Czupryńska. Do grona koordynatorek ds. Spotkań edukacyjnych, w której są Urszula Smolik i Helena Zawilińska dołączyła zastępczyni Patrycja Słodowska. W tym roku również nowe stanowisko - Koordynator ds. Wolontariatu, które objęła Anna Kozicka, a jej zastępcą został Kacper Fik. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu, kandydowanie oraz głosowanie i życzymy owocnej pracy w tym roku akademickim!

Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny - Przygotowania

!!!PRZYGOTOWANIE DO PEF!!!
Studenci fizjoterapii, pragniemy poinformować, że Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska w porozumieniu z uczelniami medycznymi w Polsce postanowiło rozpocząć cykl webinarów powtórkowych, przygotowujących studentów fizjoterapii do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego.
Rozpoczną się one we wrześniu, będą cykliczne, w stałe dni tygodnia i o stałych godzinach. Będą oczywiście bezpłatne, a udział mogą wziąć wszyscy chętni studenci fizjoterapii. Będzie możliwość ich nagrywania (po wcześniejszym ustaleniu tego z osobami prowadzącymi dany webinar) szczególnie z myślą o osobach, które nie mogą wziąć udziału na żywo. Spotkanie będzie trwało do 1,5h.
Planowane są 2-3 webinary w miesiącu (lub częściej jeśli to się uda i będzie odpowiednio dużo osób zainteresowanych), bo zagadnienia obowiązujące do PEF podane na stronie KIF zostały podzielone na 22 tematy.
Każde spotkanie będzie przygotowywane przez inny zespół - zespół składa się z wykładowcy akademickiego, będącego ekspertem w danej dziedzinie oraz 2-3 studentów. Najlepiej aby ci studenci byli studentami tego wykładowcy dla ułatwienia współpracy, choć nie jest to konieczne.
Początek webinaru to część merytoryczna przygotowana przez wykładowcę-eksperta, część środkowa ma być przygotowana przez studentów i podsumowanie znowu przedstawia wykładowca i zawiera w nim wskazówki z praktyki klinicznej. Zespół sam ma ustalić jaki zakres tematu przygotowują studenci, a jaki wykładowca.
Na końcu jest kilka pytań a/b/c/d/e wymyślonych przez studentów na dany temat, aby reszta słuchaczy mogła się sprawdzić.
Warto żeby studenci robili wykresy, mapy myśli - pokazywali sposoby na łatwiejsze zapamiętanie jeśli takie sposoby mają.
Pani dr Agnieszka Stępień (Prezes SFP - główny pomysłodawca projektu) wraz z zarządem przygotuje w najbliższym czasie harmonogram spotkań. Będzie też lista wykładowców, którzy chcieliby stworzyć ze studentami taki zespół i mogliby się podjąć poprowadzenia webinaru na wybrany temat jako specjalista w danej dziedzinie.
Z naszej uczelni także mogą powstawać zespoły, które poprowadzą spotkanie, do czego bardzo zachęcamy. Reszta osób może oczywiście brać udział jako uczestnicy bierni.
Osoby zainteresowane tworzeniem zespołu i prowadzeniem spotkania zapraszam do dołączenia do specjalnie stworzonej grupy:
Kiedy projekt już rzeczywiście ruszy i będą zaplanowane spotkania na pewno pojawi się taka informacja, tak aby nikogo nic nie ominęło.
Zachęcamy także do przejrzenia strony KIF, ponieważ podane tam jest dużo praktycznych informacji na temat PEF, m.in. dokładne wytyczne do egzaminu czy spis obowiązującej literatury.

Strony