Zarząd SKN na rok akademicki 2021/2022

   W dniu 5 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie SKN Fizjoterapii, podczas którego został wybrany nowy zarząd na rok akademicki 2021/2022. Z przyjemnością informujemy, że nową przewodniczącą Koła została Marta Kijo, a jej zastępczynią Magdalena Kazińska. Na stanowisku wiceprzewodniczącej pozostała na kolejny rok Anna Antośkiewicz, a jej zastępczynią została Karolina Ostojska. Stanowisko sekretarza objełą Marta Patulska, której pomagać będzie zastępczyni Kaja Czupryńska. Do grona koordynatorek ds. Spotkań edukacyjnych, w której są Urszula Smolik i Helena Zawilińska dołączyła zastępczyni Patrycja Słodowska. W tym roku również nowe stanowisko - Koordynator ds. Wolontariatu, które objęła Anna Kozicka, a jej zastępcą został Kacper Fik. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu, kandydowanie oraz głosowanie i życzymy owocnej pracy w tym roku akademickim!