Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny - Przygotowania

!!!PRZYGOTOWANIE DO PEF!!!
Studenci fizjoterapii, pragniemy poinformować, że Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska w porozumieniu z uczelniami medycznymi w Polsce postanowiło rozpocząć cykl webinarów powtórkowych, przygotowujących studentów fizjoterapii do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego.
Rozpoczną się one we wrześniu, będą cykliczne, w stałe dni tygodnia i o stałych godzinach. Będą oczywiście bezpłatne, a udział mogą wziąć wszyscy chętni studenci fizjoterapii. Będzie możliwość ich nagrywania (po wcześniejszym ustaleniu tego z osobami prowadzącymi dany webinar) szczególnie z myślą o osobach, które nie mogą wziąć udziału na żywo. Spotkanie będzie trwało do 1,5h.
Planowane są 2-3 webinary w miesiącu (lub częściej jeśli to się uda i będzie odpowiednio dużo osób zainteresowanych), bo zagadnienia obowiązujące do PEF podane na stronie KIF zostały podzielone na 22 tematy.
Każde spotkanie będzie przygotowywane przez inny zespół - zespół składa się z wykładowcy akademickiego, będącego ekspertem w danej dziedzinie oraz 2-3 studentów. Najlepiej aby ci studenci byli studentami tego wykładowcy dla ułatwienia współpracy, choć nie jest to konieczne.
Początek webinaru to część merytoryczna przygotowana przez wykładowcę-eksperta, część środkowa ma być przygotowana przez studentów i podsumowanie znowu przedstawia wykładowca i zawiera w nim wskazówki z praktyki klinicznej. Zespół sam ma ustalić jaki zakres tematu przygotowują studenci, a jaki wykładowca.
Na końcu jest kilka pytań a/b/c/d/e wymyślonych przez studentów na dany temat, aby reszta słuchaczy mogła się sprawdzić.
Warto żeby studenci robili wykresy, mapy myśli - pokazywali sposoby na łatwiejsze zapamiętanie jeśli takie sposoby mają.
Pani dr Agnieszka Stępień (Prezes SFP - główny pomysłodawca projektu) wraz z zarządem przygotuje w najbliższym czasie harmonogram spotkań. Będzie też lista wykładowców, którzy chcieliby stworzyć ze studentami taki zespół i mogliby się podjąć poprowadzenia webinaru na wybrany temat jako specjalista w danej dziedzinie.
Z naszej uczelni także mogą powstawać zespoły, które poprowadzą spotkanie, do czego bardzo zachęcamy. Reszta osób może oczywiście brać udział jako uczestnicy bierni.
Osoby zainteresowane tworzeniem zespołu i prowadzeniem spotkania zapraszam do dołączenia do specjalnie stworzonej grupy:
Kiedy projekt już rzeczywiście ruszy i będą zaplanowane spotkania na pewno pojawi się taka informacja, tak aby nikogo nic nie ominęło.
Zachęcamy także do przejrzenia strony KIF, ponieważ podane tam jest dużo praktycznych informacji na temat PEF, m.in. dokładne wytyczne do egzaminu czy spis obowiązującej literatury.