VI Spotkanie SKN Fizjoterapii WUM w r.a. 2020/2021

Serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku akademickim spotkanie SKN Fizjoterapii WUM! Tematem spotkania będzie ,,Badanie funkcjonalne i fizjoterapia stomatognatyczna".
Naszym gościem będzie dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka.
Wykładowca akademciki od 2003 roku na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM oraz na Wydziale Lekarskim UJ CM od 2008 dla Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców. Wicedyrektor Instytutu Fizjoterapii WNZ Uniwesytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum - od 2016 roku. Wykładowca na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Autorka publikacji i wystąpień z zakresu Fizjoterapii Układu Ruchowego Narządu Żucia (URNŻ).
Przeprowadziła kilkadziesiąt podyplomowych kursów teoretycznych i praktycznych z zakresu Fizjoterapii w Dysfunkcjach czaszkowo-żuchwowych. 
Prowadzi między innymi przedmioty Fizjoterapia stawów skroniowo-żuchwowych, Fizjoterapia w wadach postawy, logopedia w fizjoterapii dla studentów Fizjoterapii Collegium Medicum UJ oraz UP w Krakowie. Współpracuje z Universitat Internacional de Catalunya w barcelonie, Universitat de Granada, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia, The International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Współpracuje z Zespołem gnatologicznym Kliniki Stomatologicznej Dentist w Krakowie oraz Estetica w Gdyni. Od 15 lat prowadzi prywatną praktykę fizjoterapeutyczną oraz Centrum Rehabilitacji i Promocji Zdrowia CRMK.
Spotkanie rozpocznie się 10.06.2021r. o godzinie 20:00 na platformie Teams. Serdecznie zapraszamy!