Zakończenie XIV Wiosny z Fizjoterapią

24 kwietnia na Warszawskim Uniwersytecie odbyła się Studencka Konferencja Naukowa Wiosna z Fizjoterapią. Była to wyjątkowa edycja, ponieważ po raz pierwszy została ona przeprowadzona w formie zdalnej. Tematem przewodnim Konferencji był ,,Narząd Ruchu - Biomechanika, Diagnostyka, Leczenie”. Organizatorem wydarzenia jest SKN Fizjoterapii działający pod przewodnictwem Darii Czeczuk oraz Zakład Rehabilitacji Wydziału Medycznego WUM, którego kierownikiem jest dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski, prof. WUM - dziekan Wydziału Medycznego WUM. Wydarzenie objęte zostało Patronatem Honorowym JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gacionga. Mimo zmienionej formuły Konferencja ponownie zgromadziła wielu uczestników. Mieli oni okazję wysłuchać prac studentów oraz wystąpień znamienitych gości. Magister Tomasz Biduś wygłosił prelekcję pod tytułem ,,Życie nie znosi ograniczeń”, a dr n. biol. Zbigniew Wroński przedstawił przyszłym fizjoterapeutom ważne kwestie dotyczące kształcenia podyplomowego oraz informacje o Państwowym Egzaminie Fizjoterapeutycznym.


Nagrody zostały przyznane w 5 kategoriach. Z Laureatami można zapoznać się na stronie wydarzenia pod adresem: http://wiosna.wum.edu.pl/node/703


Laureatom serdecznie gratulujemy i już teraz z wielką przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa na kolejną edycję Wiosny z Fizjoterapią, która odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia 2022 r. w Warszawie. Tematem przewodnim XV edycji będzie ,,Rehabilitacja pacjentów po zakażeniu SARS-CoV-2”.