"Evidence-Based Practice – Why the importance of measure?" - Catia Concordia i Ricardo Cotrim Alves

Prezentacja - "Evidence-Based Practice – Why the importance of measure?"

Sprawozdanie

Sprawozdanie

16. listopada na spotkaniu SKN Fizjoterapii gościliśmy uczestników międzynarodowej wymiany studenckiej ERASMUS. Dwójka młodych Portugalczyków - Cátia Concórdia i Ricardo Cotrim poprowadzili ciekawy wykład odnośnie medycyny opartej na faktach. Poruszyli temat znaczenia pomiarów w praktyce fizjoterapeutycznej oraz potrzeby ewidencjonowania pracy wykonywanej z pacjentem, jak również oceny jej skuteczności. W Portugalii, a także w wielu krajach europejskich, niedopełnienie tych formalności traktowane jest jako zaniedbanie ze strony pracownika. Prowadzenie skrupulatnej dokumentacji przebiegu rehabilitacji w Polsce nie jest jednak tak konsekwentnie przestrzegane. Podczas dyskusji padło pytanie - czym jest to spowodowane? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Być może przyczyną jest brak odgórnych norm, ograniczenia czasowe lub nieznajomość odpowiednich skal oraz sposobów oceny zarówno stanu zdrowia pacjenta, jak i przeprowadzanej terapii.

Mamy nadzieję, że wykład stał się inspiracją dla każdego przyszłego fizjoterapeuty do dalszego doskonalenia swoich umiejętności zawodowych, a także wzbudził motywację do samokontroli podjętych działań. Być może naświetlił nowe spojrzenie na model europejskiej rehabilitacji.


Ilona Wagner

Wybierz typ wydarzenia: 
środa, 16 Listopad, 2011 - 19:30
Binary Data