Rada Naukowa

PRZEWODNICZACY
dr n. med. MAREK KRASUSKI - Krajowy Konsultant w Dziedzinie
Rehabilitacji Medycznej, Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

prof. dr hab. med. ZBIGNIEW ŚLIWIŃSKI - Krajowy Konsultant w Dziedzinie Fizjoterapii

CZŁONKOWIE
dr n. med. DARIUSZ BIAŁOSZEWSKI - Kierownik Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Redaktor Naczelny "Ortopedii Traumatologii Rehabilitacji"
prof. dr hab. PIOTR BŁĘDOWSKI - Prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
dr n. med. ANDRZEJ BUGAJSKI - Rektor Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu
prof. nadzw. dr hab. med. JANUSZ DOMANIECKI - Dziekan Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
prof. dr hab. med.KRZYSZTOF GALUS - Kierownik Kliniki Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego
dr ANDRZEJ GRYGLEWICZ - Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Rehabilitacji
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

dr n. med. MAREK KILJAŃSKI - Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
prof. dr hab. med. JERZY KIWERSKI - Rektor Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie
prof. dr hab. med. JACEK KRUCZYŃSKI - Polski Koordynator Dekady Kości
i Stawów WHO

prof. dr hab. med. JOLANTA KUJAWA - Kierownik Kliniki Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
dr n. med. PIOTR MAJCHER - Prorektor ds. Wydziału Fizjoterapii Szkoły Wyższej w Puławach, Kierownik Zakładu Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
dr hab. n. med. DARIUSZ SZUKIEWICZ - Prodziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ds. Oddziału Fizjoterapii