Rada Naukowa

PRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. med. JERZY KIWERSKI - Krajowy Konsultant w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej
prof. nadzw. dr hab. med. ZBIGNIEW ŚLIWIŃSKI - Krajowy Konsultant w Dziedzinie Fizjoterapii

CZŁONKOWIE (w kolejności alfabetycznej)
dr n. med. DARIUSZ BIAŁOSZEWSKI - Kierownik Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie,
Redaktor Naczelny "Ortopedii Traumatologii Rehabilitacji"

prof. dr hab. PIOTR BŁĘDOWSKI - Prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
dr n. med. ANDRZEJ BUGAJSKI - Rektor Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu
prof. nadzw. dr hab. med. JANUSZ DOMANIECKI - Dziekan Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
prof. dr hab. KRZYSZTOF GALUS - Kierownik Kliniki Geriatrii Akademii Medycznej w Warszawie
dr ANDRZEJ GRYGLEWICZ - Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Rehabilitacji
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

dr n. med. MAREK KILJAŃSKI - Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
dr n. med. MAREK KRASUSKI - Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
prof. dr hab. med. JACEK KRUCZYŃSKI - Polski Koordynator Dekady Kości
i Stawów WHO

dr hab. med. KRYSTYNA M. KSIĘŻOPOLSKA-ORŁOWSKA - Kierownik Zakładu Rehabilitacji Instytutu Reumatologii w Warszawie
prof. dr hab. med. JOLANTA KUJAWA - Kierownik Kliniki Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
dr n. med. PIOTR MAJCHER - Kierownik Zakładu Rehabilitacji Akademii Medycznej w Lublinie
prof. nadzw. dr hab. med. ARTUR MAMCARZ - Prodziekan II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie ds. Oddziału Fizjoterapii