Aktualności

Zbliżające się kongresy!

Zachęcamy do zapoznaia się z zakładką Kongresy, gdzie aktualizowane są informacje o zbliżających się wydarzeniach.

Dostęp do platformy e-lerningowej

Dzięki uprzejmości pracowników Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM:
dr n. o zdr. Joanny Gotlib i dr n. farm. Mariusza Panczyka - uzyskaliśmy dostęp do platformy e-lerningowej, gdzie zostały umieszczone materiały dla studentów Fizjoterapii.

Znajduje się tam również obowiązkowy kurs  w ramach realizacji zajęć dydaktycznych dla studentów III roku kierunku Fizjoterapia, którzy odbywają zajęcia z zakresu Metodologii Badań Naukowych.


Aby skorzystać z udostępnionych materiałów należy wejść na stronę główną
Moodle Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ, wybrać swój kierunek studiów i zalogować się do kursu jako Gość. Hasło dostępu: test. Studenci III roku powinni logować się za pomocą własnego konta.  

Serdecznie zapraszamy!

Nowe kursy dostępne na platformie e-learningu!

Na platformie e-learningowej zostały dodane nowe kursy pomocne w pisaniu pracy dyplomowej. Po raz kolejny dzięki uprzejmości Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia otrzymaliśmy do nich dostęp.

Aby z nich skorzystać należy wejść TUTAJ, należy zalogować sie jako "gość", hasło:"Test".
Znajduje się tam między innymi kurs dotyczący formatowania tekstu pracy, rodzaju prac dyplomowych i przygotowania prezentacji dyplomowej.
Przedstawione materiały niewątpliwie okażą się przydatne podczas pisania pracy. Powodzenia!

Walne Zgromadzenie Członków Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM

10 października odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM na którym przeprowadzono wybory do Zarządu STN.
Dwie osoby z naszego koła znalazły sie w składzie zarządu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyszli aby oddać swój głos!

Na zgromadzeniu przedstawiono również ranking kół naukowych WUM za rok akademicki 2010/2011. Nasze koło zajmuje w nim 10 miejsce (na 130 miejsc).

Opinia SKN

Wszelkie opinie dotyczące członków SKN Opiekun Koła podpisuje po informacji uzyskanej od przewodniczącej Koła.

Zdjęcia

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z różnych wydarzeń związanych z życiem naszego Koła. Zdjęcia dostępne są TUTAJ!