Aktualności

Obóz Naukowy SKN Fizjoterapii

Tegoroczny obóz SKN Fizjoterapii odbędzie się w Głuchołazach :) - informacje w zakładce Obozy naukowe. Zapisy już rozpoczęte! Serdecznie zapraszamy!

Harmonogram wydarzeń

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Harmonogramem krajowych konferencji naukowych i wydarzeń związanych z Fizjoterapią.

Zachęcamy do czynnego uczestnictwa!

Nowa zakładka - Kalendarium!

Zapraszamy do zapoznania się z nową zakładką - Kalendarium, która kilka dni temu pojawiła się na naszej stronie.

Bądą tam umieszczane wszytkie informacje i zbliżających się wydarzeniach związanych z pracą w kole, pomocy w organizowanych przedsięwziąciach oraz różne propozycje współpracy.

Zbliżające się kongresy!

Zachęcamy do zapoznaia się z zakładką Kongresy, gdzie aktualizowane są informacje o zbliżających się wydarzeniach.

Dostęp do platformy e-lerningowej

Dzięki uprzejmości pracowników Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM:
dr n. o zdr. Joanny Gotlib i dr n. farm. Mariusza Panczyka - uzyskaliśmy dostęp do platformy e-lerningowej, gdzie zostały umieszczone materiały dla studentów Fizjoterapii.

Znajduje się tam również obowiązkowy kurs  w ramach realizacji zajęć dydaktycznych dla studentów III roku kierunku Fizjoterapia, którzy odbywają zajęcia z zakresu Metodologii Badań Naukowych.


Aby skorzystać z udostępnionych materiałów należy wejść na stronę główną
Moodle Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ, wybrać swój kierunek studiów i zalogować się do kursu jako Gość. Hasło dostępu: test. Studenci III roku powinni logować się za pomocą własnego konta.  

Serdecznie zapraszamy!

Nowe kursy dostępne na platformie e-learningu!

Na platformie e-learningowej zostały dodane nowe kursy pomocne w pisaniu pracy dyplomowej. Po raz kolejny dzięki uprzejmości Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia otrzymaliśmy do nich dostęp.

Aby z nich skorzystać należy wejść TUTAJ, należy zalogować sie jako "gość", hasło:"Test".
Znajduje się tam między innymi kurs dotyczący formatowania tekstu pracy, rodzaju prac dyplomowych i przygotowania prezentacji dyplomowej.
Przedstawione materiały niewątpliwie okażą się przydatne podczas pisania pracy. Powodzenia!