Aktualności

Spotkanie Sekccji Nauk o Kulturze Fizycznej

Informujemy, że 24.10 (czwartek) o godzinie 17.30 odbędzie się spotkanie organizacyjne Sekcji Nauk o Kulturze Fizycznej. Spotykamy się w Zakładzie Rehabilitacji w ZIAMie (sala gimnastyczna). Serdecznie zapraszamy.

Obóz Naukowy SKN Fizjoterapii

Tegoroczny obóz SKN Fizjoterapii odbędzie się w Głuchołazach :) - informacje w zakładce Obozy naukowe. Zapisy już rozpoczęte! Serdecznie zapraszamy!

Harmonogram wydarzeń

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Harmonogramem krajowych konferencji naukowych i wydarzeń związanych z Fizjoterapią.

Zachęcamy do czynnego uczestnictwa!

Nowa zakładka - Kalendarium!

Zapraszamy do zapoznania się z nową zakładką - Kalendarium, która kilka dni temu pojawiła się na naszej stronie.

Bądą tam umieszczane wszytkie informacje i zbliżających się wydarzeniach związanych z pracą w kole, pomocy w organizowanych przedsięwziąciach oraz różne propozycje współpracy.

Zbliżające się kongresy!

Zachęcamy do zapoznaia się z zakładką Kongresy, gdzie aktualizowane są informacje o zbliżających się wydarzeniach.

Dostęp do platformy e-lerningowej

Dzięki uprzejmości pracowników Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM:
dr n. o zdr. Joanny Gotlib i dr n. farm. Mariusza Panczyka - uzyskaliśmy dostęp do platformy e-lerningowej, gdzie zostały umieszczone materiały dla studentów Fizjoterapii.

Znajduje się tam również obowiązkowy kurs  w ramach realizacji zajęć dydaktycznych dla studentów III roku kierunku Fizjoterapia, którzy odbywają zajęcia z zakresu Metodologii Badań Naukowych.


Aby skorzystać z udostępnionych materiałów należy wejść na stronę główną
Moodle Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ, wybrać swój kierunek studiów i zalogować się do kursu jako Gość. Hasło dostępu: test. Studenci III roku powinni logować się za pomocą własnego konta.  

Serdecznie zapraszamy!