Badania Sekcji Kinezyterapii oraz Sekcji Terapii Manualnej i Masażu

Zapraszamy do zapoznania się z badaniami, które rozpoczęły się w bieżącym roku akademickim w ramach obydwu sekcji! Informacje znajdują się w plikach PDF na stronach sekcji: www.sknfizjoterapii.wum.edu.pl/sekcja-kinezyterapii oraz www.sknfizjoterapii.wum.edu.pl/sekcja-terapii-manualnej-i-masazu.