Pierwsze spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii WUM w roku akademickim 2015/2016.

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii WUM w roku akademickim 2015/2016.


Data: 21 października
2015 r. 


Godzina: 19:30
Miejsce: sala 8, Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM, ul. Żwirki i Wigury 63

Na spotkaniu odbędzie się:
1. Prezentacja sekcji działających w ramach Koła 
2. Prezentacja wydarzeń oraz wolontariatów, w jakich członkowie Koła biorą czynny udział.
3. Przedstawienie organizacji sympozjum 'Wiosna z Fizjoterapią'
4. Wspomnienie z obozu naukowego Koła w Zakopanem :)
5. Wykład inauguracyjny mgr Krzysztofa Jaworskiego pt. 'Metody fizjoterapeutyczne a evidence-based medicine'