XVIII Czwartek Chirurgiczny: „Chirurgia urazowa”

06.12.2012

Warszawa

Miejsce: aula wykładowa im. Prof. Paszkiewicza, Collegium Anatomicum WUM, przy ul. Chałubińskiego 5, Warszawa
Czwartek Chirurgiczny pt. „Chirurgia urazowa” odbędzie się w godzinach 11.00-20.00.

Organizator:
Studenckie Koło Naukowe przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
Patronat:
JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Marek Krawczyk