II Konferencja Naukowa pt. „Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży”– cele i efekty, uwarunkowania doboru metod terapeutycznych”

09.11.2012 - 10.11.2012

Warszawa

Więcej informacji na stronie

Program Ramowy

Specjalna oferta dla studentów WUM