XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii pt. FIZJOTERAPIA WE WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNIE

17.11.2011 - 19.11.2011

Łódź

Strona Kongresu

Program ramowy

Program szczegółowy

Sprawozdanie

Sprawozdanie z kongresu

W dniach 17 – 19 listopada 2011 roku  w Łodzi odbył się  XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres  Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii  pt. Fizjoterapia we współczesnej medycynie pod Honorowym patronatem Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego. Swoją obecnością kongres  zaszczycili zaproszeni goście z całego świata, co umożliwiło międzynarodową wymianę poglądów.

Kongres składał się z XVI sesji obejmujących aspekty fizjoterapii w różnych dziedzinach medycyny. Mieściły się w tym także się sesje tematów wolnych oraz dotyczących historii fizjoterapii.  Każdy uczestnik kongresu mógł znaleźć coś dla siebie, gdyż  program przewidywał dwie sesje w tym samym czasie w dwóch aulach Hotelu Centrum w Łodzi. Prezentowane były prace prelegentów z całego kraju i zagranicy. Każda prezentowana praca przewidziana była na dziesięciominutową prezentację. Do każdej sesji zaproszona była specjalnie powołana Rada Naukowa zrzeszająca specjalistów w konkretnej dziedzinie. W ten sposób czuwano nad poprawnością prezentowanych prac. Po każdej sesji  odbyła się dyskusja, co dawało możliwość wyrażenia swojej opinii lub zadania pytań przez wszystkich uczestników.  Łącznie zaprezentowano ok. 137 prac których streszczenia można przeczytać w specjalnie stworzonym programie kongresu w dwóch językach: polskim i angielskim.

Uroczyste otwarcie Jubileuszowego Kongresu odbyło się w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Swoim wystąpieniem uroczystość rozpoczął Konsultant Krajowy ds. Fizjoterapii  prof. nadzw. dr hab. med. Zbigniew Śliwiński. Przedstawione zostały również wykłady zaproszonych gości. Wieczór umilił koncert: Muzyka w Polskiej Kinematografii i jej wykorzystanie w fizjoterapii. Po części oficjalnej odbył się bankiet dla wszystkich uczestników.

Podczas Kongresu miało miejsce również spotkanie Ogólnopolskiego Studenckiego Forum Naukowego „Badania naukowe w rehabilitacji i fizjoterapii”, w którym uczestniczyli przedstawiciele naszego Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii oraz studenci innych kół z kraju. Podczas tego spotkania zostały przedstawione prezentacje z działalności poszczególnych kół oraz pomysły przyszłych działań. 

Ponadto odbyło się także Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Podsumowując, uczestnicy kongresu mieli niepowtarzalną szansę wysłuchania ciekawych prac, poruszających wiele nowoczesnych zagadnień związanych z pracą fizjoterapeuty. Oprócz tego przedstawiane badania naukowe nasuwały nowe pomysły i rozwiązania usprawniania pacjentów z różnymi dysfunkcjami.