I Interdyscyplinarny Kongres Naukowy - "Narząd Ruchu - badanie podstawowe, profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób i obrażeń. Postępy 2011"

21.10.2011 - 22.10.2011

Warszawa

Strona Kongresu

Program ramowy

Sprawozdanie z kongresu

Sprawozdanie

W dniach 21 – 22 października 2011 roku w Obiekcie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbył się I Interdyscyplinarny Kongres Naukowy czasopisma Ortopedia Traumatologia i Rehabilitacja. Temat przewodni brzmiał: „Narząd Ruchu – badania podstawowe, profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób i obrażeo. Postępy 2011”. Założeniem kongresu było zaprezentowanie najnowszych osiągnięd medycyny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem w tym okresie doświadczeo krajowych oraz promocja krajowych ośrodków, wprowadzających nowe sposoby postępowania medycznego. Uczestnikami kongresu byli lekarze specjaliści i fizjoterapeuci, którzy na co dzieo zajmują się problemami narządu ruchu.

Program kongresu przewidywał IV sesje, w tym sesję tematów wolnych z kwalifikacyjną sesją plakatową. Przedstawionych zostało ok. 30 prac, których wysłuchało ok. 130 uczestników. Tematyka wykładów była różnorodna. Przedstawiane prace opierały się o najnowsze doniesienia dotyczące postępów w badaniach podstawowych, diagnostyce, leczeniu operacyjnym i zachowawczym chorób i obrażeo narządu ruchu. Wręczono również Nagrodę Redaktora Naczelnego OTR laureatom konkursu „Praca roku OTR – Edycja 2010” i zaprezentowano nagrodzoną pracę. Każdej sesji towarzyszyła dyskusja, która dawała możliwośd zadania nurtujących pytao autorom prac. Podsumowania Kongresu dokonała Dyskusja Okrągłego stołu, gdzie rozważano wyznaczniki nowych kierunków badao naukowych.
W organizacji Kongresu pomagali członkowie Koła. Braliśmy udział w pracach organizacyjnych przed rozpoczęciem jak i podczas obrad. Obsługiwaliśmy recepcję, pomagaliśmy przy sesji plakatowej oraz dyskusji. W zamian za pomoc mogliśmy wysłuchad prezentowanych prac.

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:
- Bienias Katarzyna
- Dmitruk Magdalena
- Jatczak Monika
- Kowalewski Tadeusz
- Mosiołek Anna
- Oko Beata
- Poświata Paulina
- Sasin Bogusław
- Scherer Anna
- Wagner Ilona
- Wrona Tomasz