Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Rehabilitacja w XXI wieku"

23.02.2012 - 25.02.2012

Kraków

Strona Kongresu

Zaproszenie na Kongres