Zastosowanie wybranych metod badawczych w codziennej praktyce fizjoterapeuty (cz. I): pomiary siły, elektromiografia, ocena równowagi." - mgr Anna Słupik

22.02.2012