Jubileuszowa Sesja Naukowa z okazji 40-lecia Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego: Nowe trendy w zaopatrywaniu złamań u chorych w podeszłym wieku

26.05.2011

Warszawa

Potwierdzenie uczestnictwa w Sesji na adres smo@cmkp.edu.pl