"Rehabilitacja układu przedsionkowego (Vestibular rehabilitation)" - mgr Joanna Jaczewska