IV Interdyscyplinarny Kongres Naukowy - Współczesne zasady diagnostyki i leczenia zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa

23.06.2006 - 25.06.2006

Warszawa

 

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONGRESU
Przewodniczący: dr n. med. Wiesław Tomaszewski
V-ce Przewodniczący: prof. dr hab. med. Andrzej Górecki, dr n. med. Dariusz Białoszewski

W pracach Komitetu Organizacyjnego brali udział członkowie SKN Fizjoterapii:
Anna Słupik
Katarzyna Zięba
Marek Podlasiński
Przemysław Kowalski
Agnieszka Lewińska
Małgorzata Kotlicka
Dominik Czarski
Katarzyna Wyborska
Małgorzta Rokicka
Agnieszka Hankiewicz
Iwona Majewska

 

RAMOWY PLAN KONGRESU:
piątek, 23.06.2006 r.
SESJA I Wybrane aspekty systemowego leczenia zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa,
SESJA II Postępowanie chirurgiczne w leczeniu zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa,

sobota, 24.06.2006 r.
SESJA III Plakatowa,
SESJA IV Postępowanie zachowawcze w leczeniu zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa,

W ramach Kongresu zorganizowane były warsztaty terapeutyczne, w których mieli okazję wziąć udział również Ania Słupik, Kasia Zięba i Marek Podlasiński. Pozwoliło im to szerzej spojrzeć na metody terapii manualnej, zdobyć nowe umiejętności i określić swoje preferencje.

Warsztaty składały się z trzech części:

  • Rola i zadania terapii manualnej wleczeniu zespołów bólowych krzyża
    (w koncepcji modelu holistycznego terapii manualnej) - Andrzej Rakowski. Justyna Sieracka, Roman Kozłowski,
  • Kinesiotaping - nowa metoda leczenia bólów krzyża - Zbigniew Śliwiński, Tomasz Senderek,
  • Ortopedyczna Terapia Manualna ( wg koncepcji Kaltenborna-Evjentha)
    w terapii bólów krzyża - Krzysztof Dudziński.