III Interdyscyplinarny Kongres Naukowy - Zachowawcze i Paliatywne Leczenie Zmian Zwyrodnieniowych Narządu Ruchu

09.10.2005 - 10.10.2005

Warszawa

PATRONAT NAUKOWY:
- DEKADA KOŚCI I STAWÓW WHO (2000-2010)
- POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII
- POLSKIE TOWARZYSTWO ORTOPEDYCZNE I TRAUMATOLOGICZNE
- POLSKIE TOWARZYSTWO REHABILITACJI

RAMOWY PLAN KONGRESU:

piątek, 9.12.2005 r.
SESJA I Epidemiologia, etiologia, diagnostyka i koszty społeczne leczenia artroz,
SESJA II Plakatowa - tematy wolne,
SESJA III Chirurgiczne postepowanie paliatywne w zmianach zwyrodnieniowych stawów,
DYSKUSJA OKRĄGŁEGO STOŁU - Rola paliatywnych zabiegów artroskopowych w artrozie

sobota, 10.12.2005 r.
SESJA IV Postępowanie zachowawcze w zmianach zwyrodnieniowych stawów,
DYSKUSJA OKRĄGŁEGO STOŁU -Czy leczenie zachowawcze zmian zwyrodnieniowych narzšdu ruchu jest leczeniem tylko paliatywnym? - granice ekonomiczne i medyczne leczenia zachowawczego artrozy

W pracach Komitetu Organizacyjnego, któremu przewodniczył dr Wiesław Tomaszewski pomagali członkowie SKN Fizjoterapii. W Kongresie brało udział również wielu studentów fizjoterapii, których zachęciła ciekawa tematyka i próba rozwiązania problemu zmian zwyrodnieniowych, z którym spotykamy się w codziennej pracy z pacjentem.