I Międzynarodowy Kongres-REHABILITACJA POLSKA

10.09.2009 - 13.09.2009

Warszawa

W dniach 10-13.09.2009 r. na terenie Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie odbył się I Międzynarodowy Kongres REHABILITACJA POLSKA. Była to pierwsza wspólna konferencja Polskich Towarzystw Fizjoterapii i Rehabilitacji. Wzięli w niej udział wybitni przedstawiciele fizjoterapii i rehabilitacji z różnych krajów, co umożliwiło wymianę poglądów, oraz zapoznanie się z ich doświadczeniami w pracy z pacjentami.

W Kongresie brało udział ponad 1000 uczestników. Wysłuchano 165 referatów podczas 17 sesji ustnych. Była również sesja plakatowa, w której pokazanych było ponad 100 plakatów. Tematyka wykładów była różnorodna. Można było poznać doniesienia z zakresu kardiologii, neurologii, onkologii, ortopedii, pediatrii, psychiatrii czy pulmonologii.

 

Nie zabrakło również prac i plakatów, których współautorami byli członkowie Koła:

1. Sesja 13 – Diagnostyka w rehabilitacji i fizjoterapii – praca: „Zastosowanie cyfrowej termowizji do oceny skuteczności treningów relaksacyjnych” Dariusz Białoszewski, Izabela Korabiewska, Monika Lewandowska, Dariusz Boguszewski, Anna Słupik, Sława Madej

2. Sesja 15 - Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii –  praca „Ocena wpływu wybranych ćwiczeń odcinka lędźwiowego kręgosłupa na aktywację mięśnia wielodzielnego” Anna Słupik, Anna Mosiołek, Izabela Korabiewska, Małgorzata Fryszkowska. Praca ta została wyróżniona, jako najlepsza w tej sesji.

3. Sesja plakatowa – Ocena elektromiograficzna i tensometryczna działania aplikacji Kinesiology Tapingu na mięsień brzuchaty łydki w trakcie chodu – Katarzyna Wasiak, Agnieszka Hankiewicz, Iwona Majewska, Michał Dwornik, Dariusz Białoszewski, Izabela Korabiewska, Bartosz Kaczyński.

 

            W pracach organizacyjnych Kongresu, zarówno przed jego rozpoczęciem, jak i podczas samych obrad, brali udział członkowie Koła. Przez 4 dni trwania Kongresu obsługiwaliśmy recepcję, punkt multimedialny, w którym zgrywane były prezentacje. Byliśmy również w punktach multimedialnych, które znajdowały się w 3 salach obrad, gdzie jednoczasowo odbywały się wykłady.

Członkowie SKN, którzy pomagali w pracach Komitetu to:

Marta Bąk

Katarzyna Bienias

Malwina Gwiazda

Agnieszka Hawieńczyk

Monika Klimek

Andrzej Konikiewicz

Marzena Kowalska

Karolina Łataś-Zagrajek

Ola Maciejewska

Kinga Majchrzyk

Anna Mierzwińska

Anna Mosiołek

Marcin Plenzler

Anna Rak

Marta Rogalewicz

Anna Stępień

Magdalena Strzemecka

Anna Turska

Katarzyna Wasiak

Tomasz Zarzeczny

Joanna Zawadzka.