Akademickie Dni Kardiologiczne

11.05.2006 - 14.05.2006

W ramach Akademickich Dni Kardiologicznych odbyły się dwie półtoragodzinne sesje dydaktyczne zorganizowane przez studentów Oddziału Fizjoterapii II WL i członków Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii przy pomocy Dziekana Fizjoterapii - doc. dr hab. Artura Mamcarza. Miały one na celu przedstawienie znaczenia i roli fizjoterapii w kardiologii, zarówno dzieci jak i dorosłych. Jest to bardzo szeroka problematyka, dlatego też wybrano kilka szczególnie ciekawych zagadnień, wśród których znalazły się elementy kardiologii sportowej, problem aktywności dzieci i młodzieży, obciążonej wadami serca oraz aspekt psychologiczny rehabilitacji kardiologicznej.

Problematyka stosowania wysiłku w usprawnianiu pacjentów kardiologicznych została przedstawiona przez liczących się specjalistów, a wykłady przyciągnęły studentów fizjoterapii i przyszłych lekarzy. Naszymi gośćmi specjalnymi byli m.in. prof. Joanna Juskowa - Dziekan Oddziału Fizjoterapii 2001-2006, dr n. med. Jerzy Smirnow, przedstawiciele Wydziału Rehabilitacji AWF - dr Andrzej Gryglewicz i dr Agnieszka Prusinowska, członkowie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i inni.


FIZJOTERAPIA W KARDIOLOGII - Recepta na wysiłek
13 maja 2006 r.

Sesja I
Programowanie aktywności fizycznej - dr n. med. Hubert Krysztofiak (Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej)
Serce sportowca - dr n. med. Andrzej Światowiec, dr Karol Wrzosek (Katedra i Klinika Kardiologii II Wydziału Lekarskiego)

Sesja II
Wpływ występowania i leczenia wrodzonych wad serca na aktywność ruchową dzieci i młodzieży - dr Maria Witesik-Melonik, prof. dr hab. Bożena Werner (Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej)
Problemy terapii psychologicznej w ramach rehabilitacji w chorobach układu krążenia - prof. dr hab. Jan Tylka (Klinika Rehabilitacji Instytutu Kardiologii, Krajowy Konsultant ds. Psychologii Klinicznej)